Villkor för intresseanmälan och insamling av personuppgifter

Villkor för intresseanmälan

Att lämna in en intresseanmälan för Envirobase är inte bindande.

Insamling av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Denna information tillsammans med den företagsinformation du uppger är nödvändig för att vi ska veta vem du är och vilken verksamhet du representerar. Vi behöver också informationen för att komma i kontakt med dig.

Om du är intresserad av vår verksamhet och framtida aktiviteter kan vi komma att behålla dina personuppgifter i vårt register och skicka nyhetsbrev samt annan information om vår verksamhet till din angivna e-postadress. För att behålla dina personuppgifter behöver vi ditt samtycke. Genom din intresseanmälan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter för ovan beskrivna ändamål.

En återkallelse kommer omedelbart att respekteras och vi tar då bort data från vårt register. Förutom rätten att återkalla ditt samtycke till din behandling kan du när som helst begära tillgång till och rätta till eller radera dina personuppgifter, såväl som en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling och i förekommande fall rätten att erhålla uppgifterna (så kallad dataportabilitet).

Integritetspolicy

Envirobase förvaltas av IVL Svenska Miljöinstitutet (organisationsnummer: 556116-2446), som ansvarar för insamlingen. Du kan läsa IVLs fullständiga integritetspolicy här.