Welcome to Envirobase! The environmental database.

Mer om Envirobase

Varför finnas i Envirobase?

Om du vill att information om ditt företag ska kunna visas på andra organisationers hemsidor, men slippa administrera uppgifter på många ställen. Om du vill öka din räckvidd helt gratis.

Administratörer

Organisationer som jobbar med miljöteknikföretag eller affärsfrämjande kan genom en licens få tillgång till Envirobase. Då kan de exempelvis plocka ut information till sina egna hemsidor eller ändra i innehållet. Det är också administratörerna som bestämmer vilka företag som kommer in i databasen.

Envirobase utvecklas av IVL Svenska Miljöinstitutet

Genom att hjälpa till med en plattform som gör det möjligt att både dela och hämta information vill IVL underlätta samarbete och göra det lätt att främja teknik och lösningar för en hållbar framtid.

Vem äger innehållet?

Alla som är administratörer i Envirobase har tillgång till allt material som finns i databasen, men ingen äger allt. Det är med andra ord en molntjänst där man kan dela med sig av information.

Så funkar det

Administratörer

Informationen i Envirobase hanteras och används av flera administratörer. En del hanterar en region, andra ett specifikt teknikområde. Det är administratörerna som bestämmer vad som syns på hemsidorna som hämtar information från Envirobase.

Image of Rebecca Larson
Photo of Linda Emilssson
Image of Johan Rydberg
Photo of Heidi Olsson

Partner Sites

I listan till vänster finns alla partners till Envirobase. Vissa använder plattformen för att hämta information medan andra delar med sig av information så att den kan bli tillgänglig på flera platser.